Školská rada:

Členové Školské rady:

Ing. Martin Fiala (zástupce Obecního zastupitelstva Církvice)

Mgr. Jana Závůrková (zástupce ZŠ Církvice)

Ing. Miroslava Malimánková (zástupce rodičů ZŠ Církvice)

Rodiče se s případnými postřehy mohou obrátit na zástupce rodičů, paní Miroslavu Malimánkovou, která Vaše náměty a připomínky přednese na dalším zasedání ŠR k následnému řešení.

e-mail: Malimankova.M@centrum.cz