Základní škola Církvice 

 

 

Pojedete-li po státní silnici od Kolína směrem na Čáslav, minete   po pravé straně   Kutnou Horu. Po levé straně na vás shlíží románský kostelík sv. Jakuba a vzápětí zahlédnete barokní kopuli na věži církvického kostela. Nedaleko něj, stojí patrová budova Základní školy.

 

V roce 2009 (od února do srpna) proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy. Budova má velice pěknou fasádu, která září do okolí. Ozdobou jsou sluneční hodiny. Vnitřní prostory školy září novými okny, novým obložením, osvětlením, sociálním zařízením, topením i podlahami. V podkroví byly vytvořeny dvě speciální učebny - PC, VV a PČ, kdy při hezkém počasí mohou děti malovat i na terase. Ve dvou třídách byly instalované interaktivní tabule, na kterých děti pracují s velikým nadšením.

 

ZŠ Církvice je malá venkovská škola s dlouholetou tradicí sportovních činností. Úzce spolupracuje s místní TJ Církvice, která jí pronajímá tělocvičnu v sokolovně Jakub (ZŠ svou tělocvičnu nemá). V poslední době pozorujeme snižování tělesné zdatnosti dětí a zvyšující se nemocnost a úrazovost. Chtěli bychom tento trend pozměnit. Ve výuce Tv, ale i v mimoškolních činnostech se snažíme rozvíjet fyzickou zdatnost našich žáků. Účastníme se řady sportovních akcí. Také školní výlety plánujeme se sportovně - naučnou náplní. V TJ mohou využít děti svůj čas v pátek při dětském aerobicu. Chlapci se mohou uplatnit v oddíle kopané SK Církvice. Další šanci nabízí kroužek mladých hasičů v obci.

 

Naším cílem je tedy nejenom působit na tělesný rozvoj dětí, ale nabídnout jim zároveň účelné využití volného času a tím předcházet nežádoucím a nebezpečným činnostem.

 

Další naší snahou je seznamovat žáky vhodnou formou s dávnými lidovými zvyky a tradicemi, jejich obnovování a rozvíjení. V nich je obsažen velice široký okruh působení, týkající se především národní kultury. Žáci se seznamují s historickými fakty i lidovými úpravami jednotlivých událostí. Poslouchají a učí se k dané tematice různé písně, říkadla a tanečky i malé dramatické celky. Poznávají různá lidová řemesla a vlastníma rukama si zkoušejí svou šikovnost. Tím se rozvíjí také jejich zručnost, úcta k materiálu a možnosti jeho využití, vkus a estetické cítění. V neposlední řadě je to také pocit uznání a ocenění výsledků práce. Pro realizaci těchto záměrů máme celkem uspokojivé podmínky.

 

Škola je poměrně dobře vybavena potřebnými přístroji, pomůckami i pracovním nářadím. Na jejich pořízení se podílí obecní úřad, Unie rodičů při škole (z výtěžků různých akcí), ale i pedagogičtí pracovníci tvorbou programů, vyhlášených školstvím (Program EXTRA). Pouze tělocvičnu naše škola nemá, a proto si pronajímá pro výuku Tv sokolovnu Tělovýchovné jednoty v Jakubě, která je vhodně vybavena a splňuje všechny stanovené předpisy.

 

Většinu vlastních kulturních akcí školy pořádáme v místním kulturním domě za podpory OÚ a ve spolupráci s UR, MŠ nebo TJ Církvice. Menší akce se odehrávají v ZŠ nebo MŠ.

 

Škola má potřebné personální obsazení co se týká počtu zaměstnanců.

 

Podle posledních demografických údajů v obci je zatím počet dětí poměrně stabilní. V současné době byla dokončena výstavba nových bytů, ve kterých jsou hlavně mladé rodiny s dětmi.

 

Problémem se stávají odklady školní docházky. .

 

Od 1.9.2006 v naší škole zahájil výuku i 5. ročník.