Hejného matematika

 

procvičování Hejného matematiky na webu!!!

www.matika.in

 

Příručka pro rodiče!!! 

H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf (2372645)

 

 

"Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí."

(https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

 

"Vít Hejný analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a místo toho si raději pamatují vzorečky, které jsou ale vhodné pouze pro řešení standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty experimentálně testoval na žácích a na svém synovi (na fotce). Kvůli politické situaci se jeho poznatky neměly možnost více rozšířit.

V roce 1974 se matematik Milan Hejný po rozporu s učitelkou svého syna rozhodl svého syna ve škole učit sám. Společně s několika spolupracovníky začal v Bratislavě rozpracovávat poznatky svého otce. Uceleně byly nové myšlenky publikovány v roce 1987. Na rozdíl od tradiční výuky matematice zaměřené na nácvik standardních úloh je nová metoda zaměřena na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky.

 

V devadesátých letech se postupně buduje tým kolem prof. Hejného na Pedagogické fakultě UK a metoda proniká do vysokoškolské přípravy učitelů na PedF UK a prostřednictvím seminářů do školské praxe. Z iniciativy Nakladatelství Fraus napsal tým M. Hejného učebnice pro první stupeň. V roce 2015 učebnice využívá 20 % tříd v ČR. V současné době se pracuje na učebnicích matematiky pro druhý stupeň. Plánují se učebnice pro střední školy a rozšíření podpory učitelů učících touto metodou. Informovanost o metodě podnítila bádání, zda by se její principy daly využít i v dalších předmětech."

(https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

 


 

Diskusní téma: Hejného matematika

Nové metody

Datum: 10.12.2015 | Vložil: Pavel Holec

Nové metody zaváděné do praxe školství jsou určitě velice zajímavé, stejně jako vedení vyučování formou hry a kolektivní práce. Metoda výuky matematiky prof. Hejného mají celou řadu pozitiv - prohlubování logického myšlení, argumentace řešení úloh v kolektivu, osvojování matematických souvislostí, které se dětem budou při dalším studiu matematiky (zejména slovních úloh nebo rovnic) budou hodit. Nicméně vše má svoje úskalí. Argumentem této metody je to, že z dětí starý systém výuky vychovával kalkulačky. Nicméně v běžném životě člověk téměř nic jiného, než kalkulačku v hlavě, nepotřebuje (kdo z vás využil za života něco složitějšího než je třeba trojčlenka?). A to to mi jde - nechci mít z dítěte vychovanou kalkulačku, ale zároveň nechci, aby si dítě při počítání peněz v obchodě v páté třídě počítalo na prstech, zda mu bylo vráceno správně - jako v pomocné škole. Proto si myslím, že by se do této metody měly nějakým vhodným způsobem implementovat také obyčejné kupecké počty včetně třeba malé násobilky. Jinak musím uznat, že dítě v druhé třídě řeší s bravurou úlohy, nad kterými i dospělý musí déle přemýšlet. Jsem proto rád, že se tato metoda na naší škole praktikuje a jsem zvědav, jakým způsobem se tato výuka bude na dalším vzdělávání dětí projevovat. Dalším problémem je kolektivní výuka dětí - ale o tom někdy příště.

Otevřené hodiny

Datum: 12.11.2015 | Vložil: Mirka Malimánková

Jak minulý školní rok i tento školní rok, jsem díky otevřeným hodinám byla svědkem toho, že matematika "naše děti" baví. Díky za tyto metody a díky vyučujícím, že jsou příjemnými moderátory v hodinách matematiky.

Přidat nový příspěvek