Nový školní rok.

14.02.2012 08:17

Nový školní rok jsme začali s dvanácti novými žáčky.Aby se všem dětem  ve škole líbilo, přijelo za nimi divadélko s pohádkou o Kocouru Modroočku a kouzelníci.

Nadále pokračuje spolupráce s policií ČR.Za dětmi přijíždějí dva příslušníci policie KH a povídají si o problémech, které děti trápí a věcech okolo nás.

Ve škole také probíhají projektové dny, do  kterých se zapojuje celá škola, nebo si paní učitelky připravují třídní projekty k probíranému učivu.(Halloween,Martinské pečení 2.a 3. ročník ,Jablko - ŠD,1.roč. -pohádky,5.roč.- Naše obec a okolí).Také  děti sbíraly kaštany pro zvířátka na zimu.

 

V říjnu jsme navštívili svíčkárnu v Šestajovicích, kde si děti  ozdobí svou svíčku, dostanou krabičku, kterou  si naplní balzámem a ve vlastní prodejně si mohou nakoupit další krásné výrobky. Dalším zážitkem je pro děti prohlídka okolí. Na pozemku okolo svíčkárny jsou rozmístěné kotce s domácími zvířaty.(Osel,kůň,prasata, ovce,kozy,králíci aj. )

Chystání na Vánoce začínáme akcí v kulturním domě, kde si děti zadovádí při soutěžích s čerty a rodiče se podívají na výstavu,co  děti  samy vyrobily jako vánoční  výzdobu. Také se připravují na vánoční besídku, kde každý ročník má svůj program a nakonec se zahraje hra o Ježíškovi.

Naši školáci již pochopili, že každý nemá takové štěstí žít v ve spokojené rodině.Proto se zapojují do akce "Tříkrálová sbírka", kdy chodí po koledovat od domu k domu.Ne všichni naši spoluobčané oceňují tuto snahu.Přesto děkujeme všem, kteří přispěli nejen na pomoc potřebným, ale ocenili samotné děti.

Na divadla se přichází podívat i děti z MŠ a naopak se 1. a 2. ročník chodí podívat do školky.

Předškolní děti se přišly podívat,co již prvňáčkové dovedou a zkusily si také nějaké úkoly.Proto již přicházejí k zápisu bez strachu a nervozity.

K  zápisu  2.2.2012  přišlo 21 dětí.Uvítaly je pohádkové bytosti .Potom si s nimi paní učitelky povídaly , děti kreslily a přednášely básničku nebo písničku. Za odměnu dostaly spoustu dárečků od školáků.Také se sleduje držení tužky a správná výslovnost. Přestože všechny děti byly šikovné ,mnoho dětí má výraznou poruchu výslovnosti a vadné držení tužky.

Zvláštní návštěvou pro děti byli dva afričané, kteří si s dětmi povídali o jejich životě a naučili je jejich tance.