Vynášení Mořeny

05.04.2012 11:56

Ve středu 4.4.2012 jsme se vydali přivítat jaro. Zvykem je , že se nejprve musí odnést Mořena (spálit, nebo hodit do vody - což jsme z ekologického hlediska pozměnili)  jako znak zimy.Proto jsme čekali na počasí, které nám dovolilo tento zvyk uspořádat venku.Žáci prošli průvodem okolo parku .Děvčata vepředu nesla Mořenu a přitom všichni recitovali velikonoční říkání.Mořenu jsme poté vyměnili za lítečko a donesli jej zpět do školy, kde 1.,2.,a 3. ročník přivítal jaro  tanečky a 1. ročník koledami.Další program probíhal ve třídách jako projektový den.