Školní rok 2009/10

27.05.2010 17:37

 

Od 1. - 4.9.09 měly děti ředitelské volno. Školní rok jsme začali až 7.9.09 opět v náhradních prostorách (jídelna MŠ a sokolovna), vzhledem k probíhající rekonstrukci, která se rychle chýlila ke konci.  Dne 14.9.09 proběhlo slavnostní otevření školy. 

 
 
 
 
Následně byl připravován "Den otevřených dveří" (17.10.09) pro širokou veřejnost. Přišlo mnoho návštěvníků, mezi jinými i bývalé učitelky a provozní pracovnice, které porovnávaly a obdivovaly novou školu. Nejvíce se návštěvníkům líbily nové interaktivní tabule, na kterých jim děti předváděly práci v jednotlivých předmětech. Současně byla promítána v další třídě prezentace všech školních akcí. Neméně obdivu dostaly nové speciální učebny (VV - PČ, PC), vybudované v bývalých prostorách půdy. Nové umístění dostala i školní družina, která je v nově přistavěné zadní části ZŠ.

 
Škola má 5 samostatných tříd, do kterých chodí 61 dítě.