Naše akce 2009/2010

28.05.2010 17:34

 

Aby se děti do školy těšily, přijely za nimi dvě divadla - Miček Flíček a loutkové divadélko Bajaja.
 
 

Nadále spolupracujeme s policií, kdy se děti dozvídají důležité informace pomocí policejního psa Ajaxe - druhý ročník navštívila  i televize PRIMA.
 

 
Dalším příjemným překvapením je výlet do svíčkárny v Šestajovicích a do skanzenu v Přerově nad Labem.

 
26.10.09  byl projektový den - nejprve byli vyhlášeni nejlepší sběrači kaštanů. Dostali hodnotné odměny a něco sladkého. Den pokračoval v duchu Hallowenu - děti měly masky a plnily různé úkoly. I za tuto snahu dostaly odměnu.
 

4.12.09  jsme  pro děti a rodiče uspořádali "čertovskou veselici". Děti soutěžily v různých disciplínách za sladkou odměnu. Dospělí si mohli prohlédnout vánoční výstavku, kde byly výrobky dětí.
 
 

18.11.09 se přišla na naší novou školu podívat komise z Evropské unie.

 
6.1. 2010  procházelo naší obcí pět skupin tří králů. Za svou  koledu dostali sladkou odměnu a do kasičky peněžní příspěvek na charitativní účely. Základní škola adoptovala  chlapce z Afriky, Mkuzi Johna, a finančně přispívá na jeho školné. Kromě toho přispíváme několika nadacím. V letošním roce jsme druhou část tříkrálové sbírky poslali na pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti. 
 
 
 
 
28.1.2010 školáci dostanou pololetní vysvědčení.

Ještě před zápisem předškoláčků do ZŠ, uspořádaly paní učitelky ukázkovou hodinu. Každé dítě mělo svou lavici s učebnicemi a překvapením. Vyzkoušely si počítání, povídaly si příběh s vymyšleným pokračováním. Jejich zvědavost nejvíce přitahovala nová interaktivní tabule. I na ní si děti vyzkoušely, jak se pracuje. Za odměnu dostaly všechny děti pochvalu.
 
 
 
28.1.2010 odpoledne bylo zapsáno 12 předškolních dětí do 1. ročníku. Děti uvítaly pohádkové postavičky se kterými si prohlédly vyzdobenou třídu. Každý se představil paní ředitelce a s další paní učitelkou plnily různé úkoly - vyjmenovat barvy, počítání, tvary, ovoce, zeleninu. Také ukázaly, jak si zapamatovaly písničku nebo básničku s pěknou výslovností. Nakonec nakreslily několik obrázků podle předlohy a postavu. Za odměnu dostaly několik dárečků, které pro ně vytvořily děti ze ZŠ.
 
Lucie
 
 
 
16.4. 2010 nás navštívil pán s pejsky s programem "Poznej svého psa"( canisterapeutika). Cílem bylo naučit děti správně zacházet se psem  a eliminovat  zranění při styku s cizím psem.
 
22.4. 2010 proběhl projektový den - DEN ZEMĚ, ve všech třídách děti byly zapojeny do plnění různých úkolů týkajících se třídění odpadu, chování k přírodě, výroba obrázků z PET víček, výroba zeměkoule z balónků a jiné.
 
 
 
30. 4. 2010 se několik dětí zúčastnilo atletických závodů v ZŠ Žehušice. Výkony  byly velice pěkné, přivezli jsme 6 medailí.