Konkurzní řízení na místo ředitelky Základní školy Církvice

04.05.2016 12:51

Starosta obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2, písmeno b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších spisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších spisů jmenoval na pracovní místo ředitelky Základní školy Církvice s účinností od 1. 7. 2016 Mgr. Ludmilu Hruškovou. Jmenovaná se konkurzu účastnila s níže přiloženou koncepcí rozvoje školy.

 

Koncepce 2016-2021.pdf (819694)