4.ročník

 

třídní učitelka Mgr. Jana Závůrková 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po HV M AJ ČJ Vl - D    
Út ČJ AJ M   TV TV
St Čt M VV VV ČJ    
Čt ČJ M AJ      
M ČJ Čt Vl - ČR    


 

ČJ,M,AJ,Vl, Př - J.Závůrková

Př, Čt, VV, PČ, HV - I. Krulišová

 

www.matika.in

- odkaz na procvičování Hejného matematiky na PC