3.ročník

třídní učitelka Ing. Radomíra Cafourková
 
Cyklopobyt:
...dojeli jsme k "Velkýmu"!...
Zahradní slavnost - "Brouci":

 

 
 
Perličky ze školních lavic:
"...příslovce, předložky, spojnice,..."
"...částice a citoslovec!"
příklad ovocného stromu: "HRUŠKVOŇ"
příklad ovocného keře: "RYBIZNÍK"
 
PRV - "čůrový měchýř"
 
 
 
 
 
 
        8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10.00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25
Po AJ M ČJ PRV   Čt
 
Út TV TV ČJ M PRV

 
St Čt/Čt M AJ ČJ VV

 
 Čt   HV M ČJ AJ Čt

 
ČJ M Čt/Čt
 
PRV   
 
Vyučující:
AJ, ČT - J. Zavůrková
Čt, PČ - I. Krulišová
Ostatní - R. Cafourková