Nové metody

Datum: 10.12.2015 | Vložil: Pavel Holec

Nové metody zaváděné do praxe školství jsou určitě velice zajímavé, stejně jako vedení vyučování formou hry a kolektivní práce. Metoda výuky matematiky prof. Hejného mají celou řadu pozitiv - prohlubování logického myšlení, argumentace řešení úloh v kolektivu, osvojování matematických souvislostí, které se dětem budou při dalším studiu matematiky (zejména slovních úloh nebo rovnic) budou hodit. Nicméně vše má svoje úskalí. Argumentem této metody je to, že z dětí starý systém výuky vychovával kalkulačky. Nicméně v běžném životě člověk téměř nic jiného, než kalkulačku v hlavě, nepotřebuje (kdo z vás využil za života něco složitějšího než je třeba trojčlenka?). A to to mi jde - nechci mít z dítěte vychovanou kalkulačku, ale zároveň nechci, aby si dítě při počítání peněz v obchodě v páté třídě počítalo na prstech, zda mu bylo vráceno správně - jako v pomocné škole. Proto si myslím, že by se do této metody měly nějakým vhodným způsobem implementovat také obyčejné kupecké počty včetně třeba malé násobilky. Jinak musím uznat, že dítě v druhé třídě řeší s bravurou úlohy, nad kterými i dospělý musí déle přemýšlet. Jsem proto rád, že se tato metoda na naší škole praktikuje a jsem zvědav, jakým způsobem se tato výuka bude na dalším vzdělávání dětí projevovat. Dalším problémem je kolektivní výuka dětí - ale o tom někdy příště.

Přidat nový příspěvek